6 photos

Flamingo taking a bathFlamingo with eggBathing flemingoFlamingo close upFlamingo close upCaribbean flamingo